Kvalitet & Miljö

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi skapar rena arbetsplatser med modern städteknik, ergonomiskt arbetssätt och miljömedvetenhet:

  • Vi uppträder ansvarsfullt och sätter kundens behov och städekonomi i fokus.

  • Vi utför arbetet på ett sådant sätt att det respekterar kunden och dennes verksamhetsmiljö.

  • Service för oss är roligt och spännande och kräver kontinuerlig kompetensutveckling.

  • Våra tjänster utförs med utbildad personal och med miljömärkta produkter, metoder och redskap.

  • Vi mäter och agerar inom våra betydande miljöaspekter: kemikalieförbrukning och transporter/ bränsleförbrukning.

  • Vi följer miljöledningsprocessens rutiner, lagar som vi berörs av och andra krav för att förebygga föroreningar.

Var och en inom vårt företag åtar sig att uppfylla kundkrav, följa dessa riktlinjer och att ständigt bidra till att höja kvalitets- och miljöprestandan på våra tjänster.

2014-05- 23

Jotta Kutsioni
VD