Klottersanering

Klottersanering

 Klotter vad är det?

Klotter innebär att man olovligen förmedlar sitt budskap, mönster eller bilder till väggar, fordon, broar, viadukter, tunnlar m.m. Vanligtvis använder sig Klottraren av olika sprayfärger. Brottsrubriceringen för sådana gärningar kan vara åverkan eller skadegörelse.

Principen
Vid klottersanering används speciella klotterborttagare, beroende på vilken typ av färg det gäller och vilket underlag klottret sitter på. En kunnig Klottersanerare avgör och utreder vad som ska göras åt skadan och  för att inte förvärra skadan. Klotterborttagningsmedlet reagerar kemiskt med ”klottret”, så att det går att få bort utan att skada den underliggande ytan.

  • Klottermedlet penslas eller sprutas på klottret, medlet arbetas därefter in i ytan.
  • Klottermedlet får verka tills klottret är upplöst, ca. 20 minuter –  4 timmar, sedan spolas klottret bort med hetvatten under högtryck, detta kan behöva upprepas, vid behov.
  • Eventuella skuggrester tas bort med högalkalisk skuggborttagare.
  • Avslutningsvis spolas ytan med rent  vatten.
IMG_07031

Före och Efter klottersanering

IMG_07061