Fågelsanering

Fågelsanering

 Har du kontakt med fåglar och fågelspillning och måste sanera?

Exempel på yrkesgrupper som kan bli utsatta för smittrisk efter kontakt med fåglar är:

  • Fjäderfähållare
  • Fågelhandlare
  • Anställda i djurparker
  • Rivnings- och saneringspersonal
  • Veterinärer
  • Djurvårdare
  • Viltvårdare
  • Ringmärkare
  • Fönsterputsare
  • Slakteriarbete med fjäderfä

Fåglar kan bära på smitta av olika slag. De kan vara bärare av Campylobacter eller Salmonella, som kan spridas via fåglarnas avföring till människor. Chlamydophila psittaci (tidigare Chlamydia psittaci) kan främst genom luftburen smitta ge upphov till papegojsjuka (ornitos) hos människan. Fågelinfluensa är en sjukdom som i vissa fall kan spridas till människor vid nära kontakt med fjäderfä eller deras avföring, men den förekommer nästan inte i Sverige. Kontakt med damm är också en risk när man arbetar nära fåglar eller riskerar att komma i kontakt med fågelspillning och döda fåglar.

Hur skyddar man sig?

God hygien och rengöring vid hållande av fåglar och desinfektion kan minska riskerna. Vid all kontakt med fåglar och fågelspillning är god handhygien mycket viktig, efter noggrann tvättning används handsprit.Det är ofta nödvändigt att använda personlig skyddsutrustning som skyddshandskar och andningsskydd. Till exempel vid rengöring på vindar, garage eller så,  där duvor har hållit till, eller när man måste komma i kontakt med fjäderfä med fågelinfluensa.